HGOP home
Komende activiteiten
Lezingen HGOP
HIP informatiepunt
Oude ansichtkaarten
Foto's oud Pijnacker
Geschiedenis
De vereniging HGOP
Lid worden / contact
Interessante links

Op donderdag 21 maart is er een lezing over "De wijde wereld van Cornelis Pijnacker 1570 - 1645" door Paul Brood

In 1570 werd Cornelis Pijnacker geboren in een van de grootste boerenhoeves in het oude dorp van Pijnacker, toen "An de Kerck" genaamd. De hoeve heette Kerckhoven en stond vlak bij de nieuwe oude "scheve" toren. Over deze Pijnackernaar is nu een uitgebreide biografie gepubliceerd door Paul Brood.

 

 

Geleerde, ambitiueus, avontuurlijk, reislustig, ongedurig dat zijn zijn eigenschappen. 

Cornelis Pijnacker (1570-1645) bewoog zich op eigenzinnige wijze in de academische wereld van Leiden en Groningen. Hij was een goed docent, onderhield een uitgebreid netwerk in de bovenlaag van de Nederlandse Republiek. Hij kende Hugo de Groot persoonlijk en was bevriend met de rector van de Groninger universiteit Ubbo Emmius.

Maar hij had ook politieke belangstelling. In 1622 nam hij de opdracht van de Staten Generaal aan om als gezant naar Noord-Afrika te gaan en in 1625 ging hij opnieuw naar dit gebied dat toen Barbarije heette.

Later ging hij in Drenthe aan de slag als jurist en maakte daar in 1634 de eerste kaart van de provincie. Als 66-jarige werd hij hoogleraar in Franeker, waar hij op 75-jarige leeftijd overleed.

Het verhaal geeft een verassend goed beeld van de Nederlandse samenleving in de gouden Eeuw, waarin de oorlog en de geloofsstrijd voortdurend aan de orde zijn.

 


Kaart van Drenthe gemaakt door Cornelis Pijnacker


Paul Brood (1952) is archivaris en rechtshistoricus en werkte in de rijksarchieven van de provincies Drenthe en Groningen. Vanaf 2000 werkte hij bij het Nationaal Archief in Den Haag en sinds 2016 is hij docent aan de Universiteit van Leiden

Hij studeerde Rechten in groningen en promoveerde in Leiden op het onderwerp Belastingheffing in Drenthe 1600-1822

Als schrijver en redacteur is hij betrokken bij een groot aantal historische publicaties, waaronder het boek over het het leven van Cornelis Pijnacker.

In 2015 kreeg Paul Brood de Keuningsprijs, een tweejaarlijkse prijs, uitgereikt voor zijn reeks van publicaties over de Veenkoloniale gemeentes


 

Locatie; De Acker

Aanvang 20.00 uur, inloop 19.30 uur

Entree voor leden gratis, niet-leden € 5


 Algemene Ledenvergadering op 21 maart 2019

Voorafgaand aan de lezing over Cornelis Pijnacker vindt de ALV plaats. De vergadering begint om 19.15 en duurt tot uiterlijk 20.00 uur. Leden krijgen vooraf de agenda en stukken toegezonden


Lokatie: De Acker

Aanvang 19.15 uur

Ook niet leden zijn van harte welkom 

Op woensdag 24 april is er een lezing over "De geschiedenis van de psychiatrie, verhalen over waanzin, uitstoting en zorg, vanaf Hippocrates tot heden."

 

In de voordracht wordt stilgestaan bij de antwoorden die in de loop der eeuwen zijn gegeven op de vraag wat is waanzin en hoe gaan we ermee om?

 

 

De lezing wordt gegeven door Gerrit van der Wulp. Van der Wulp was werkzaam in het Deltaziekenhuis (psychiatrie) en de Rijkspsychiatrische inrichting. Hij studeerde sociologie, onderwijskunde en filosofie en doceerde organisatie gezondheidszorg, geschiedenis van de psychiatrie en levensbeschouwelijke vorming aan de Pabo. Hij is rondleider in het Dolhuys, museum van de geest, te Haarlem.

 

Wie alvast wat wil grasduinen over dit thema, met name hedendaagse ontwikkelingen, kan terecht bij www.psychosenet.nl. Eveneens een interessant boek, over heden en toekomst: prof. dr. J. van Os, de DSM-5 voorbij, naar een persoonlijke diagnostiek in een vernieuwde GGZ.

 

 

Locatie: De Acker

Aanvang 20.00 uur, inloop 19.30 uur

entree voor leden gratis, niet leden € 5
Excursie op zaterdag 4 mei 2019 


We verzamelen met de fiets bij Historisch Joris, Sint Jorisweg 2, Delft om 10.50 uur


We bezoeken Historisch Joris: Een bezoek aan het hoofdgebouw dat is overgebleven van het oude buitengesticht. De geschiedenis van het Sint Joris Gasthuis gaat terug tot de 14de eeuw. Het is een indrukwekkende plek die een belangrijke plaats inneemt in de geschiedenis van de stad Delft en in de geschiedenis van de psychiatrie in de regio.

 

 

Daarna gaat het op de fiets naar het centrum van Delft voor de gezamenlijke lunch en vervolgens naar het Medisch Farmaceutisch Museum de Griffioen dat een overzicht biedt van de medische zorg door de eeuwen heen. Aan de Koornmarkt 66 is een unieke verzameling oude medische en verpleegkundige instrumenten te zien. Dit in combinatie met een historische apotheek en een kamer gewijd aan Delftenaar Reinier de Graaf. De collectie geeft een prachtig beeld van de ontwikkeling in de geneeskunde. De collectie is samengebracht door broer en zus Griffioen, de oprichters van het museum. Dit museum is alleen te bezoeken met een groep.Programma (concept)


11.00 uur bezoek aan Historisch Joris met rondleider

13.00 uur lunch bij De Plataan aan het Doelenplein 10

14.30 uur bezoek aan Medisch Farmaceutisch Museum met gids

16.00 uur borrel

 

 

De bijdrage voor de excursie is € 10. De bijdrage is exclusief de lunch, die wordt individueel afgerekend. De borrel komt voor rekening van het HGOP.

Aanmelding kan door de bijdrage voor de excursie onder vermelding van naam of namen over te maken op NL77INGB0005386887 tnv stichting HGOP.

 

 


 

De huidige tentoonstelling heeft als onderwerp: 

Pijnacker per post

Een tentoonstelling met veel oude aanzichtkaarten van Pijnacker in de Bibliotheek aan de Julianalaan in Pijnacker.

 

 

 

 

 

 

 

 

De Hippers zijn iedere zaterdagochtend van 11.00-13.00 uur in de bibliotheek aanwezig om je vragen te beantwoorden, voorwerpen of foto’s in ontvangst te nemen of om van gedachten te wisselen over de geschiedenis van Pijnacker. Kom gerust eens langs!

 


 

Tentoonstellingen in voorbereiding:

 

mei 2019               Verkeer en vervoer, o.a. de Hofpleinlijn

september 2019   Gezelligheidsverenigingen


Als je foto's of voorwerpen hebt betreffende deze onderwerpen, die je in bruikleen aan ons wilt afstaan, dan houden wij ons van harte aanbevolen! Graag hiervoor contact opnemen met Mieke van der Kuij, telefoon 015-3694662 of via e-mail m.vanderkuij@telfort.nl

 


Restauratie glas-in-loodraam

Het HGOP bezit een glas-in-loodraam met het wapen van Pijnacker. Het lood was volledig vergaan en bijna verpulverd.

Dankzij donaties van leden van het HGOP kon het raam gerestaureerd worden.

 

 

 


 

 

De Historische Vereniging Oud-Pijnacker maakt voor haar activiteiten gebruik van de volgende lokaties:

 

Ontmoetingscentrum De Acker                  Bibliotheek Oostland, vestiging Pijnacker

Park Berkenoord 2                                     Julianalaan 47

 

to Top of Page

HGOP | hgop.pijnacker@gmail.com