HGOP home
Komende activiteiten
Lezingen HGOP
HIP informatiepunt
Oude ansichtkaarten
Foto's oud Pijnacker
Geschiedenis
De vereniging HGOP
Lid worden / contact
Interessante links

 De volgende lezing vindt plaats op woensdag 10 mei met als onderwerp

Gebeurtenissen waar heel Pijnacker voor uitliep


Gebeurtenissen uit het verleden zoals de installatie van schouten en burgemeesters, de bevrijdingsfeesten 1918 en 1945 en niet te vergeten de Oranjefeesten!

Nadere informatie volgt


 

 

 

 

 

 

Lokatie: Bibliotheek

Datum: 10 mei 2017

Aanvang: 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur

Leden en niet-leden zijn welkom

 


De huidige tentoonstelling heeft als onderwerp:

Wonen in Pijnacker door de eeuwen heen

Uit archeologisch onderzoek is gebleken dat er al bewoning in Pijnacker was vanaf de 11de en 12de eeuw, o.a. langs de Noordweg en in Koningshof. Toen was er waarschijnlijk al een zekere lintbebouwing, veroorzaakt door de loop van de Gantel, een vloedkreek uit het begin van onze jaartelling. Deze had een behoorlijke kleilaag achtergelaten, waarvan onze voorouders dankbaar gebruik maakten om hun huizen op te bouwen. Dáár zijn ook in eerste instantie boerderijen en tuinderijen te vinden, terwijl langs de Oost- en Westlaan, Kerkweg zgn. patriciërswoningen werden gebouwd. De enige volkswoningbouw bestond aan het begin van de 20ste eeuw uit wat landarbeiderswoningen die door boeren en tuinders werden beheerd.

 

Nadat in 1915 de Veilingvereniging ‘Pijnacker en Omstreken’ was opgericht nam de tuinbouw een grote vlucht, met als gevolg dat er een gebrek aan werkkrachten ontstond. Het is dan ook geen toeval dat de Woningbouwvereniging in 1916, het tegenwoordige ‘Rondom Wonen’, werd opgericht door tuinders, die meenden een oplossing te hebben gevonden voor het tekort aan arbeidskrachten. Bekende namen zijn o.a. Joh. Bregman en J.R. Kromkamp. In latere jaren waren dit Jaap Lalleman en Arie Lindeman.

De eerste vergaderingen van de Woningbouwvereniging waren bedoeld als pogingen om tot bouwen van volkswoningen te komen en daarvoor de gronden te verwerven. Uit de plaats waar men deze gronden dacht te kopen, kan men het tuinbouwbelang aflezen. Zo vermelden de verenigingsnotulen pogingen tot grondaankoop in de Katwijkse Buurt, het Molenpad, de Vlielandseweg, de Overgauw en Oude Leede. Uiteindelijk werden de eerste volkswoningen in 1919 en 1921 aan de Stationsstraat en Emmastraat gebouwd.

 

Er zijn in ons dorp verschillende huizenrijen met arbeidershuisjes met één kamer en twee bedsteden, een zolder en een schuur, een pomp, een stookhok en een stuk land. In de meeste gevallen was er alleen een achterdeur. Vaak werden ze gebouwd met een speciaal doel. Voorbeelden daarvan zijn de Zuiderstraat, Klapwijkselaantje, ‘Pettenbuurt’ aan de Zuideindseweg in Delfgauw en aan de Wilgenweg in Oude Leede ‘de Tien Plagen’. Ze zijn allemaal tussen 1910 en 1930 gebouwd.

Maar ook voor oudere inwoners is veel gebouwd, o.a. bij de ‘Schakelaar’, het ‘Acaciahof’ en in Keijzershof. Voor mensen met een beperking is er natuurlijk ‘Villa Casper’.

 

 

 

Als u nog foto’s of voorwerpen betreffende dit onderwerp heeft, die u in bruikleen aan ons wilt  afstaan, houden wij ons van harte aanbevolen. Hiervoor kunt u contact opnemen met Mieke van der Kuij, tel. 015-3694662 of via e-mail: m.vanderkuij@telfort.nl

 

De medewerkers van het HIP zijn regelmatig in het Historisch Informatie Punt in de bibliotheek aanwezig voor het beantwoorden van vragen. De eerstvolgende dagdelen waar op zij aanwezig zijn staan vermeld op een bordje op de tafel in het HIP.

 

 


Restauratie glas-in-loodraam

Het HGOP bezit een glas-in-loodraam met het wapen van Pijnacker. Het lood was volledig vergaan en bijna verpulverd.

Dankzij donaties van leden van het HGOP kon het raam gerestaureerd worden.

 

 

 


 

 

De Historische Vereniging Oud-Pijnacker maakt voor haar activiteiten gebruik van de volgende lokaties:

 

Ontmoetingscentrum De Acker                  Bibliotheek Oostland, vestiging Pijnacker

Park Berkenoord 2                                     Julianalaan 47

 

to Top of Page

HGOP | hgop.pijnacker@gmail.com