HGOP home
Komende activiteiten
Lezingen HGOP
HIP informatiepunt
Oude ansichtkaarten
Foto's oud Pijnacker
Geschiedenis
De vereniging HGOP
Lid worden / contact
Interessante links

De volgende lezing vindt plaats op 6 september door de Hippers

Onderwerp: Pijnacker vroeger en nu

 

Nadere informatie volgt


Lokatie: Bibliotheek

Datum: 6 september 2017

Aanvang: 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur

Leden en niet-leden zijn welkom

 

 


op 23 september is het jaarlijkse uitstapje

Nadere informatie volgt

 

 


Op 19 oktober vindt een lezing plaats over Haagse Hofjes

Hofjes, een typisch Nederlands fenomeen. Je kunt er zomaar aan voorbijlopen!

Een hofje is een binnenplaats, veelal een binnentuin met eromheen een aantal kleine woningen. Ze zijn vooral gebouwd tussen de 13e en 19e eeuw in Noord- en Zuid-Holland. In Den Haag waren er in 1895 wel zevenhonderd, nu zijn er nog een kleine honderd. Sommige zijn van oorsprong charitatieve hofjes die zijn gesticht uit liefdadigheid om de arme medemens te steunen.

Het oudste hofje in Den haag is gebouwd in 1616. Het is het Hofje van de Heilige geest aan de Paviljoensgracht.

 

 

Een ander hofje, het Hof van Wouw werd gesticht door Cornelia van der Wouw (1600 – 1681). Als kleindochter van een Haagse burgemeester groeide zij op in een welgesteld, chic milieu. Haar vader had in 1627 een geschat vermogen van tachtigduizend gulden. Cornelia bleef ongehuwd.

Zij werd ernstig ziek en men vreesde voor haar leven. Na een wonderbaarlijke genezing stichtte zij in 1647 en tehuis voor weduwen en vrijsters. Voor 25000 gulden liet ze zestien huizen bouwen, waar uitsluitend alleenstaande protestante vrouwen gratis konden wonen. Cornelia liet bij haar dood haar hele vermogen na aan de naar haar genoemde stichting van liefdadigheid.

Het Hof van Wouw is nog steeds in handen van nazaten van Cornelia. De verjaardag van de stichteres wordt elk jaar gevierd met een feestmaaltijd: “Menu Cornelia “. In de Regentenkamer hangt een prachtig portret in een zeldzaam mooie omlijsting, Dit portret is hoogstwaarschijnlijk geschilderd door Hanneman. 

Tot op heden worden de bewoonsters nog gekozen aan de hand van de regels uit het testament van Cornelia van Wouw.

 

 

 

 

De lezing wordt gegeven door mevrouw Coos Wentholt. Zij is doctorandus geschiedenis en oud medewerker van het Haagse Gemeentearchief. Met alle kennis van zaken zal zij een lezing houden

over de Haagse Hofjes op donderdag 19 oktober in De Acker.

Bij voldoende deelname is ze bereid op een zaterdag een wandeling langs Haagse Hofjes te organiseren.

 

 

Lokatie: De Acker

Datum 19 oktober

Aanvang: 20.00 uur, inloop vanaf 19.30

Leden gratis, niet leden € 5

 


In November vindt een lezing plaats door Ad van Liempt, auteur van oorlogsboeken en tv-programmamaker

Onderwerp: na de bevrijding

Nadere informatie volgt

 

 

 

 

 


 

De huidige tentoonstelling in het Historisch InformatiePunt in de bibliotheek aan de Julianalaan heeft als onderwerp:

Gebeurtenissen waar heel Pijnacker voor uitloopt

 

Waar moet u bij dit thema aan denken: herdenkingsfeesten, zoals in 1913 toen iedereen meedeed om de onafhankelijkheid van Frankrijk en de terugkeer van het koningshuis te vieren, uiteraard de bevrijding in 1945 met verhalen van ooggetuigen, de installatie van schout en burgemeesters, het geuzenfeest in 1897 en niet te vergeten de Oranjefeesten, zoals op de foto hieronder met toen nog het vijverprogramma.


 

Bijzonder is het verhaal dat zich afspeelt in 1910 toen Jan Olieslagers, vliegenier en zijn kornuit Van Potturn, met luchtballon, in onze omgeving het luchtruim kozen en gans Pijnacker uitliep om dat fenomeen gade te slaan.

 

Uiteraard draait een mooie presentatie op het grote LCD scherm in de HIP-hoek, met foto’s en filmpjes uit ons archief, zoals de optocht in 1923 ter gelegenheid van Wilhelmina.
Als u nog foto’s of voorwerpen betreffende dit onderwerp heeft, die u in bruikleen aan ons wilt  afstaan, houden wij ons van harte aanbevolen. Hiervoor kunt u contact opnemen met Mieke van der Kuij, tel. 015-3694662 of via e-mail: m.vanderkuij@telfort.nl

 

De medewerkers van het HIP zijn regelmatig in het Historisch Informatie Punt in de bibliotheek aanwezig voor het beantwoorden van vragen. De eerstvolgende dagdelen waar op zij aanwezig zijn staan vermeld op een bordje op de tafel in het HIP.

 

 


Restauratie glas-in-loodraam

Het HGOP bezit een glas-in-loodraam met het wapen van Pijnacker. Het lood was volledig vergaan en bijna verpulverd.

Dankzij donaties van leden van het HGOP kon het raam gerestaureerd worden.

 

 

 


 

 

De Historische Vereniging Oud-Pijnacker maakt voor haar activiteiten gebruik van de volgende lokaties:

 

Ontmoetingscentrum De Acker                  Bibliotheek Oostland, vestiging Pijnacker

Park Berkenoord 2                                     Julianalaan 47

 

to Top of Page

HGOP | hgop.pijnacker@gmail.com