HGOP home
Komende activiteiten
Lezingen HGOP
HIP informatiepunt
Oude ansichtkaarten
Foto's oud Pijnacker
Geschiedenis
De vereniging HGOP
Lid worden / contact
Interessante links

 

De volgende lezing is op donderdag 22 februari 2018 en wordt gegeven door:

Frits van Ooststroom

Het onderwerp is "Akkerdijksche polder en Ackerdijkse Plassen"

 Ruim 200 jaar geleden, in 1812, werd de Akkerdijksche polder tijdelijk toegevoegd aan het grondgebied van de gemeente Pijnacker. In 1921 gebeurde dat opnieuw. Daar ging al een lange geschiedenis aan vooraf waarin o.a. het vrouwenklooster in Rijnsburg een rol speelde.

Nu wordt de polder gedeeld door de gemeenten Midden-Delfland, Delft en Pijnacker-Nootdorp.

 

 

In de lezing komen zeer diverse aspecten van het poldergebied aan bod. Bij de geologie en landschapsvorming speelt de aanwezigheid van de waterloop de oude Leede een belangrijke rol. De ontginning en vervening hebben hun sporen nagelaten, waarbij de Ackerdijkse Plassen ontstonden met hun hoge natuurwaarden. De molens en gemalen komen natuurlijk aan de orde, evenals de wateren de Zweth en de Delftsche Schie.

 

 

In het tweede deel van de lezing gaat het vooral om de negen boerderijen die in de polder staan. Sommige

daarvan dateren al van de zeventiende eeuw, zoals de boerderij van Natuurmonumenten. Op de gevel prijkte het jaartal 1666, maar op oudere kaarten wordt hier ook al een boerderij weergegeven. Is er nog iets terug te vinden van die voorganger?

Andere boerderijen werden in de zeventiende eeuw gebouwd, maar ook in de eeuwen die volgden. De meest recente boerderij werd in 1924 opgetrokken.

In de lezing wordt een en ander rijk geïllustreerd met foto’s en oude kaarten.

 

De lezing vindt plaats op donderdag 22 februari 2018 in ‘De Acker’, Park Berkenoord 2, Pijnacker. Aanvang 20.00 uur. De zaal is open vanaf 19.30 uur. De toegang is gratis voor leden. Belangstellende niet-leden zijn ook van harte welkom (bijdrage 5 Euro).

 

Voor nadere informatie over onze lezingen en andere activiteiten kunt u contact opnemen met het bestuur van het HGOP. Kijk hiervoor op www.hgop-pijnacker.nl.

 

 


Op maandag 19 maart 2018 wordt een lezing gegeven door Sander Wassing met als onderwerp:

                               Sporen van Lutherye op het Hollandse platteland.

Het is u waarschijnlijk niet ontgaan. Fietstochten over Luther, lezingen en exposities door heel Duitsland: niets was vorig jaar te gek om Maarten Luther, de grote voorman van de Reformatie, te herdenken. Op 31 oktober 1517 maakte hij zijn beroemde 95 stellingen openbaar en bracht hiermee een blijvende scheuring teweeg in kerkelijk Europa.

Nu lijkt het misschien heel normaal om over de beroemde Reformator uit de zestiende eeuw te spreken, maar dat was het in Luthers tijd beslist niet! Ook in Nederland en meer bepaald in Pijnacker mogen we niet voorbijgaan aan het Lutherjaar.

Wist u bijvoorbeeld dat het in de omgeving van Pijnacker volop ‘Lutherde’ gedurende de jaren na 1520? In Delft werd anno 1525 een arrestatiebevel uitgevaardigd tegen een man die Lutherse boeken in bezit had. In Bergschenhoek werd in 1535 een zekere Martin Claesz verbannen ‘…ter cause van dat hy herdoopt was ende van zyn Lutherye.’ Van de laatste pastoor Allert van Lienen weten we dat hij ‘suspect was van ketterye.’ De man liep grote risico’s door openlijk uit te komen voor hun reformatorische sympathieën.

 

Historicus Sander Wassing komt op maandag 19 maart a.s. naar Pijnacker voor een lezing over de reformatorische invloeden in Pijnacker. Won Luthers gedachtegoed ook op het platteland terrein? Welke risico’s liepen mensen die sympathiek stonden ten aanzien van zijn idealen? Hoe benutte Luther de drukpers om zijn geschriften te verspreiden en hoe ontwikkelde de Reformatie zich in Pijnacker gedurende het laatste kwart van de zestiende eeuw?

Deze en andere vragen komen tijdens de lezing uitgebreid aan de orde. De lezing vindt plaats in ‘De Acker’, Park Berkenoord 2, Pijnacker. Aanvang 20.00 uur. De zaal is open vanaf 19.30 uur. Belangstellende niet-leden zijn van harte welkom (bijdrage 5 Euro).

 

Sander Wassing, die tevens conservator is van Historisch Museum Hazerswoude, is geen onbekende van het HGOP. Op 23 september 2014 verzorgde hij een lezing over de Raad van Beroerten en de Pijnackerse connectie. Onze ervaring met die lezing was dat hij een zorgvuldig verhaal vertelde en alles terdege had uitgezocht. Wij verwachten daarom ook nu weer een boeiende avond! En dus een grote opkomst van belangstellenden!


 

Lokatie: De Acker

Aanvang 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur

Entree: voor leden gratis, niet leden € 5

 


Op 21 april 2018 gaan we met de sponsorbus naar Museum Bisdom van Vliet in Haastrecht.

Programma:

- 10.30 vertrek met Sponsorbus van parkeerterrein Het Baken

- 11.15 uur bezoek aan het museum met een gids

- 12.30 uur lunch in voormalig stadhuis het Witte Hof

- 14.00 wandeling met gids door tuin en Haastrecht

- 15.30 uur borrel

- 16.30 uur vertrek met de bus

- 17.15 uur aankomst in Pijnacker

 

Deelname kost € 20, vooraf over te maken op NL77INGB0005386887 t.n.v. HGOP met vermelding van "Museum Bisdom van Vliet".

Inbegrepen is de bus, toegang en gids in museum, rondwandeling met gids in tuin, borrel.

Lunch is voor eigen rekening (soep met een broodje kroket kost € 9,50)

Het maximaal aantal deelnemers is 30.

 

 

Gebouw

Het huis is gebouwd in opdracht van de vader van Paulina, Marcellus Bisdom van Vliet, die zelf de voltooiing van het huis nog net voor zijn overlijden in 1877 heeft meegemaakt. Hij heeft er niet zelf meer gewoond; de eerste en de laatste bewoners waren Paulina en haar man Johan Jacob le Fèvre de Montigny.

 

Het huis werd gebouwd in de periode 1874 tot 1877 als vervanging van het oude huis van Adriaan Bisdom en bestaat uit twee verdiepingen, op de begane grond de woon- en dienstvertrekken en op de eerste verdieping de slaapvertrekken. De begane grond bestaat uit de entreehal, de spreekkamer, de grote salon, de eetkamer, de tuinkamer, de huiskamer, de kleine salon, de gang en het trappenhuis. De eerste verdieping bestaat uit het witte bovenportaal, de bibliotheek, de slaapkamer/kleedkamer, de slaapkamer van Paulina, het bruine bovenportaal, de werkkamer, de kostuumkamer, de zitkamer voor gasten en de balkonkamer.

 

Aan de westzijde bevindt zich de dienstwoning, aan de oostzijde het koetshuis uit 1879, hier is het Hooghstate museum in gevestigd, het Hooghstate museum is geen onderdeel meer van het hoofdgebouw. Tegenover het huis bevindt zich een park met bos, De Overtuin, dat vroeger tot het huis hoorde.

 

Oprichting van het museum

Paulina le Fèvre de Montigny - Bisdom van Vliet bepaalde in haar testament de oprichting van de stichting "Bisdom van Vliet" met onder andere als belangrijke taken:

- het op waardige wijze onderhouden van het graf van haarzelf en haar echtgenoot;

- het in nette en smaakvolle staat onderhouden van het thans door haar bewoonde herenhuis, teneinde hierin in te richten een museum van de inboedel en deze open te stellen voor bezichtiging;

- het in goede en nette staat onderhouden van het door haar gestichte gebouw "Concordia";

- het verlenen van bijdragen voor verpleging en hulp van en aan zieke en ongelukkige kinderen van protestantse ouders die zelf daartoe niet bij machte zijn en woonachtig zijn in de gemeente Haastrecht.

 

Paulina le Fèvre de Montigny - Bisdom van Vliet - de stichtster van het museum - was de in 1840 geboren dochter van de Haastrechtse burgemeester Marcellus Bisdom van Vliet en Maria Elisabeth Knogh. Haar man Johan Jacob le Fèvre de Montigny volgde zijn schoonvader na diens overlijden op als burgemeester van Haastrecht. Hij overleed op 21 september 1881. Paulina zelf stierf op 1 juni 1923. Ze hadden geen kinderen.

 

Collectie

Het museum herbergt bezittingen die de familie heeft opgebouwd sinds 1685 toen Adriaan Bisdom zich - als notaris - in Haastrecht vestigde. Hij kocht in 1698 een huis dat op de plaats stond van het huidige museum. De inrichting van het museum stamt overigens grotendeels uit de tweede helft van de negentiende eeuw.

De collectie die wordt tentoongesteld bestaat uit aardewerk en Chinees en Japans porselein, antieke meubelen en klokken, zilverwerk en kristal, familieportretten en familiewapens. Bijzonder zijn de kostuums die in de kostuumkamer worden tentoongesteld.

 

Hieronder een glas in lood raam dat op de eerste verdieping te zien is

 

 

 

 


 

Op 14 november 2018 houdt Frits van Oostrom een lezing over Jan van Brederode.


Frits van Oostrom heeft onlangs de Gouden Penning uitgereikt gekregen van de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunst, Hij is de eerste Nederlander die deze belangrijke penning gekregen heeft!

 

Nader informatie volgt


Lokatie: De Acker

Aanvang 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur

Entree: voor leden gratis, niet leden €5 

 


De huidige tentoonstelling heeft als onderwerp:

Pijnacker in de winter

In de crisistijd rond 1933 werden hardrijwedstrijden georganiseerd met prijzen als een ham, een worst of een zijde spek. Er werd fanatiek gestreden op 10 januari 1941 op de veilinghaven in Pijnacker.

Op dezelfde dag werd een wedstrijd “schoonrijden” uitgeschreven met voorschriften als ”dat de knieën gestrekt zullen zijn en er geen misslagen worden gemaakt”.

 

 

 

De winter van 1941-1942 was de koudste sinds 1789. De Laanvaart en de Plas van Buijsen waren tot op de bodem bevroren en veel vissen overleefden het niet. In de hongerwinter 1944-1945 was er niet meer tegen de kou op te stoken er was zelfs sprake van weersoverlast, met hier en daar meer dan 40 centimeter sneeuw. Pas halverwege maart kwam er een einde aan de winter. 

 


Als u nog foto’s of voorwerpen betreffende dit onderwerp heeft, die u in bruikleen aan ons wilt  afstaan, houden wij ons van harte aanbevolen. Hiervoor kunt u contact opnemen met Mieke van der Kuij, tel. 015-3694662 of via e-mail: m.vanderkuij@telfort.nl

 

De medewerkers van het HIP zijn regelmatig in het Historisch Informatie Punt in de bibliotheek aanwezig voor het beantwoorden van vragen. De eerstvolgende dagdelen waar op zij aanwezig zijn staan vermeld op een bordje op de tafel in het HIP.

 


 

De tentoonstellingen erna zullen als onderwerpen hebben:

Het boerenleven

Middenstand deel 2 en horeca

 

Als je foto's of voorwerpen hebt betreffende deze onderwerpen die je in bruikleen aan ons wilt afstaan dan houden wij ons van harte aanbevolen. Hiervoor kan je contact opnemen met Mieke van der Kuij, tel 015-3694662 of via e-mail m.vanderkuij@telfort.nl.

 


Restauratie glas-in-loodraam

Het HGOP bezit een glas-in-loodraam met het wapen van Pijnacker. Het lood was volledig vergaan en bijna verpulverd.

Dankzij donaties van leden van het HGOP kon het raam gerestaureerd worden.

 

 

 


 

 

De Historische Vereniging Oud-Pijnacker maakt voor haar activiteiten gebruik van de volgende lokaties:

 

Ontmoetingscentrum De Acker                  Bibliotheek Oostland, vestiging Pijnacker

Park Berkenoord 2                                     Julianalaan 47

 

to Top of Page

HGOP | hgop.pijnacker@gmail.com